+65 6681 6717
6 Shenton Way, #22-08, OUE Downtown 2, Singapore 068809

Penulisan Terjemahan

penulisan terjemahan

Penulisan Terjemahan, adalah penulisan kreatif yang ditulis dalam bahasa asal audiens sasaran anda, untuk menarik perhatian mereka. Kandungan yang ditulis perlu menarik perhatian audiens, mendorong interaksi mereka dengan jenama, dan berjaya meyakinkan mereka untuk membeli produk tersebut. Penulisan Terjemahan adalah strategi promosi global yang berkesan kerana ia dapat mengatasi rintangan bahasa dan budaya.

Elite Asia menyediakan Penulisan Terjemahan untuk perbadanan dan perusahaan yang mempromosikan produk serta perkhidmatan mereka di Asia, atau yang ingin meluaskan jangkauan pasaran mereka ke Asia. Penulis terjemahan, penulis iklan, dan pencipta kandungan kami, memiliki pemahaman khusus dalam industri, dan berpengalaman dalam bidang pengiklanan dan promosi.

#striped-custom-609bef365ee34 h3:after {background-color:#cc0000!important;}#striped-custom-609bef365ee34 h3:after {border-color:#cc0000!important;}#striped-custom-609bef365ee34 h3:before {border-color:#cc0000!important;}
MENERANGKAN

perbezaannya

Penulisan Terjemahan dan Terjemahan adalah serumpun, tetapi setiap satu mempunyai proses dan haluan yang berbeza. Untuk memilih calon yang sesuai antara Penulis Terjemahan atau Penterjemah, isu-isu penting seperti pasaran tumpuan, belanjawan, keperluan jenama, jangkaan dan matlamat mesti dinilaikan dahulu.

#striped-custom-609bef3661a26 h3:after {background-color:#cc0000!important;}#striped-custom-609bef3661a26 h3:after {border-color:#cc0000!important;}#striped-custom-609bef3661a26 h3:before {border-color:#cc0000!important;}
Terjemahan

Penterjemahan adalah lebih literal, di mana kandungan akan diterjemahkan daripada satu bahasa kepada satu bahasa yang lain, sambil memastikan gaya, nada dan konteksnya dikekalkan. Untuk memastikan audiens sasaran memahami mesej sepenuhnya, hanya loghat dan simpulan bahasa yang boleh diubah. Umumnya, terjemahan adalah penciptaan semula kandungan, kata demi kata, tetapi dalam bahasa yang berlainan. Perkataan terbaik untuk menerangkan terjemahan adalah “memadankan”.

#striped-custom-609bef3662739 h3:after {background-color:#cc0000!important;}#striped-custom-609bef3662739 h3:after {border-color:#cc0000!important;}#striped-custom-609bef3662739 h3:before {border-color:#cc0000!important;}
Penulisan Terjemahan

Penulisan Terjemahan adalah lebih bebas, di mana Penulis Terjemahan boleh menggunakan teks sumber sebagai asas untuk memperbaiki dan memperhalus kandungan bagi mengoptimumkan impaknya. Sering kali, teks iklan, slogan, cogan kata, dan bahan promosi lain perlu diterjemahkan melalui penulisan terjemahan. Taklimat kempen dan garis panduan jenama juga sering memerlukan perkhidmatan penulisan terjemahan. Perkataan terbaik untuk menerangkan penulisan terjemahan adalah “mencipta semula”.

#striped-custom-609bef366453d h3:after {background-color:#cc0000!important;}#striped-custom-609bef366453d h3:after {border-color:#cc0000!important;}#striped-custom-609bef366453d h3:before {border-color:#cc0000!important;}
BEBERAPA

SAMPEL

#striped-custom-609bef366626d h3:after {background-color:#cc0000!important;}#striped-custom-609bef366626d h3:after {border-color:#cc0000!important;}#striped-custom-609bef366626d h3:before {border-color:#cc0000!important;}
Terjemahan

#striped-custom-609bef3666a29 h3:after {background-color:#cc0000!important;}#striped-custom-609bef3666a29 h3:after {border-color:#cc0000!important;}#striped-custom-609bef3666a29 h3:before {border-color:#cc0000!important;}
Penulisan Terjemahan

Hubungi Kami

Jika anda ingin mendapatkan sebut harga atau maklumat lanjut berkenaan Penulisan Terjemahan, hubungi jabatan urusan promosi kami untuk mendapatkan sebut harga. Sila Hubungi Kami atau terus Minta Sebut Harga.

 

SINGAPURA: +65 6681 6717 Email-Elite-Asia     |     MALAYSIA: +60 3 9212 8558 Email-Elite-Asia

HONG KONG: +852 5801 9888 Email-Elite-Asia      |    JEPUN: +813 4510 7803 Email-Elite-Asia