+65 6681 6717
230 Victoria Street, #15-01/08,Bugis Junction,Singapore 188024

Penerbitan Atas Meja

Perkhidmatan Penerbitan Atas Meja

Jika anda ingin mencetak dan mengedarkan buku, manual, risalah, mahupun teks dalam gambar kepada audiens antarabangsa, kami menyediakan Penerbitan Atas Meja (DTP) atau Perkhidmatan Mengatur Huruf, untuk memastikan kekonsistenan dan ketepatan susun atur yang sama merentasi semua bahasa. Perkhidmatan ini akan menstandardkan imej-imej dan kandungan anda, dengan rupa dan gaya bahan sumber masih dikekalkan, supaya mesej anda sampai ke pasaran yang berlainan dengan berkesan.

#striped-custom-65da4dffb01eb h3:after {background-color:#cc0000!important;}#striped-custom-65da4dffb01eb h3:after {border-color:#cc0000!important;}#striped-custom-65da4dffb01eb h3:before {border-color:#cc0000!important;}

Kerja Kami

01

Memeriksa Kesesuaian Jenis Tulisan

02

Susun Atur dan Format Halaman

03

Pembacaan Pruf bagi Seni Kerja Lepas DTP

04

DTP Perisian Antara Muka Grafik Pengguna (GUI)

05

Penukaran Fail

06

Pemeriksaan Cetakan

07

DTP Web dalam HTML, XML dan banyak lagi...

Perkhidmatan Penerbitan Atas Meja (DTP), atau Perkhidmatan Mengatur Huruf memastikan kekonsistenan dalam penampilan dan susun atur kandungan anda, dalam setiap bahasa. Kami memastikan jenama anda kelihatan sama dalam semua risalah, manual, buku atau teks imej, untuk audiens antarabangsa anda. Setiap kandungan akan dipastikan menepati standard yang tertinggi dengan rupa serta gaya bahan sumber masih dikekalkan, dan mesti boleh diakses oleh semua pasaran dan audiens.

Selain mengutamakan belanjawan dan masa yang diperlukan untuk menterjemahkan kandungan, memastikan kekonsistenan format dalam semua bahasa yang digunakan adalah penting juga. Pelanggan akan diminta menyediakan fail-fail boleh edit, yang boleh digunakan sebagai rujukan oleh penterjemah kami. Ini akan menjimatkan masa, kerana semakan akan dapat dikurangkan, sementara kualiti kerja yang tinggi akan tetap dikekalkan.

Kami di Elite Asia, komited sepenuhnya untuk menyampaikan perkhidmatan DTP yang terbaik. Kami turut menawarkan Perkhidmatan Pengurusan Cetakan untuk kegunaan anda. Ini bermakna, kami menyediakan perkhidmatan yang lengkap, untuk sentiasa memastikan kelancaran dan kecekapan setiap proses.

#striped-custom-65da4dffb1495 h3:after {background-color:#cc0000!important;}#striped-custom-65da4dffb1495 h3:after {border-color:#cc0000!important;}#striped-custom-65da4dffb1495 h3:before {border-color:#cc0000!important;}

KELAINAN KAMI

Hubungi Kami

Jika anda ingin mendapatkan sebut harga atau maklumat lanjut berkenaan Perkhidmatan Penerbitan Atas Meja, hubungi jabatan urusan DTP untuk mendapatkan sebut harga. Sila Hubungi Kami atau terus Minta Sebut Harga.

 

SINGAPURA: +65 6681 6717 Email-Elite-Asia     |     MALAYSIA: +60 3 9212 8558 Email-Elite-Asia

HONG KONG: +852 5177 9752 Email-Elite-Asia      |     JEPUN: +81 50 5050 9186 Email-Elite-Asia