+65 6681 6717
230 Victoria Street, #15-01/08,Bugis Junction,Singapore 188024

Insurans

Elite AsiaInsurans
#striped-custom-66196d3f242b8 h3:after {background-color:#cc0000!important;}#striped-custom-66196d3f242b8 h3:after {border-color:#cc0000!important;}#striped-custom-66196d3f242b8 h3:before {border-color:#cc0000!important;}

Penawaran Insurans Berbagai Bahasa

Penawaran Insurans Berbagai Bahasa

Jika anda pernah berurusan dengan produk insurans, anda pasti memahami kerumitan terma dan istilah kewangan yang terdapat dalamnya, yang mana sukar untuk difahami dan ditafsirkan oleh mereka yang tidak begitu arif dalam insurans. Bayangkan kesukaran seorang individu untuk membaca dan memahami dokumen kewangan yang tidak ditulis dalam bahasa ibunda mereka. Ini boleh menghalang usaha sesebuah syarikat insurans yang ingin meluaskan asas pelanggan mereka di luar negara.

Ini kerana tidak ramai yang akan membeli produk insurans jika mereka tidak memahami kandungan produk tersebut. Jadi, syarikat insurans perlu menyediakan beberapa pilihan dan interpretasi dalam berbagai bahasa untuk kegunaan bakal pelanggan. Pasukan Elite Asia menggunakan Penawaran Insurans Berbagai Bahasa, untuk membantu anda memperbaiki dan meluaskan perniagaan anda di dalam dan di luar negara.

#striped-custom-66196d3f2546b h3:after {background-color:#cc0000!important;}#striped-custom-66196d3f2546b h3:after {border-color:#cc0000!important;}#striped-custom-66196d3f2546b h3:before {border-color:#cc0000!important;}

PERKHIDMATAN TERJEMAHAN KAMI

Jika anda ingin memasarkan pelan ILP anda di peringkat global dengan berjaya, anda mesti meyakinkan pasaran global tersebut. Untuk meyakinkan bakal pelanggan, anda mesti menyediakan mereka dengan dokumen kewangan seperti laporan dan tinjauan pasaran, dalam terjemahan yang tepat dan boleh difahami.

Berikut adalah contoh-contoh dokumen kewangan yang kami boleh terjemahkan untuk anda:

#striped-custom-66196d3f26120 h3:after {background-color:#cc0000!important;}#striped-custom-66196d3f26120 h3:after {border-color:#cc0000!important;}#striped-custom-66196d3f26120 h3:before {border-color:#cc0000!important;}
Kami

Penyelesaian

PELAN BERKAITAN PELABURAN GLOBAL

Tingkatkan Pelan Berkaitan Pelaburan (ILP) Anda Bagi Pelabur Global

Semakin luas pasaran global anda, semakin penting untuk anda berkomunikasi dalam bahasa yang jelas dan boleh difahami oleh mereka. Sediakan pelanggan anda dengan lembaran fakta, laporan dana, dan tinjauan pasaran yang tepat untuk membina kesetiaan dan keyakinan mereka.

 

 • Laporan Dana Suku Tahun & Tahunan
 • Panduan bagi Pelabur
 • Prospektus & KIID
 • Tinjauan Pasaran
 • Lembaran Fakta & Lembaran Jualan
 • Ulasan Portfolio

BACA LAGI

PENINGKATAN PASARAN INSURANS

Luaskan Jangkauan Anda Dengan Terjemahan Insurans

Menerangkan produk insurans anda dalam berbagai bahasa akan membantu anda menembusi pasaran. Berkomunikasi dalam bahasa asal pelanggan anda supaya mereka dapat lebih memahami produk anda, dan rasa lebih yakin.

 

 • Laman Web Berbilang Bahasa
 • Siaran Akhbar
 • Risalah
 • Artikel Blog
 • Iklan
 • Dasar Privasi dan Terma Penggunaan
 • Laporan CSR

BACA LAGI

LIPUTAN INSURANS

Penyelesaian Lengkap dengan Terjemahan Insurans

Polisi insurans biasanya dibeli berdasarkan kepercayaan dan hubungan yang rapat. Tingkatkan kejayaan anda di kalangan pelanggan antarabangsa, dengan menyediakan maklumat yang jelas, dengan terjemahan yang tepat bagi istilah & nasihat penting…

 • Buku Kecil Insurans
 • Penyata Pendedahan
 • Pakej & Ringkasan Manfaat
 • Risalah Dasar
 • Pelantikan Benefisiari & Borang
 • Borang & Pendaftaran
 • Kontrak Polisi Insurans
 • Penerangan Pelan Ringkasan Rombongan (SPD)
 • Ringkasan Manfaat (SOB) &
 • Penerangan Manfaat (EOB)
 • Tuntutan Insurans
 • Pengesahan Rombongan & Pembaharuan Surat

BACA LAGI

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau sebut harga berkenaan Penawaran Insurans Berbagai Bahasa, sila hubungi jabatan urusan insurans kami untuk mendapatkan sebut harga. Sila Hubungi Kami atau terus Minta Sebut Harga.

 

SINGAPURA: +65 6681 6717 Email-Elite-Asia     |     MALAYSIA: +60 3 9212 8558 Email-Elite-Asia

HONG KONG: +852 5177 9752 Email-Elite-Asia      |    JEPUN: +81 50 5050 9186 Email-Elite-Asia